Pomurski mesečnik

Pomurski mesečnik je spletni časopis, ki ga ustvarjajo izobraženci in aktivnisti v Pomurju ter širše, z namenom javnosti podati neodvisna mnenja, pobude in stališča, ter hkrati opozoriti in predstaviti številne za regijo pomembne dogodke, ki sicer tečejo mimo pravega opažanja pomurske javnosti. Programske vsebine v okviru Pomurskega mesečnika je Društvo Vöter začelo pripravljati in izdajati v obliki e-publikacije septembra 2008. Prednostne vsebinske usmeritve so: splošno-informativne novice, gospodarske, politične, kulturno-umetniške, verske, znanstvene, izobraževalne, mladinske, okoljske in športne vsebine, ki imajo pretežno lokalno-regionalni značaj. Poseben prostor v Pomurskem mesečniku je namenjen tudi manjšinam, ki živijo in delujejo v regiji (Romi in madžarska manjšina), socialno izključenim skupinam (invalidi, upokojenci, socialno ogroženi, osebe s posebnimi potrebami,… ter Zamejskim Pomurcem (Porabski Slovenci, Slovenci v Avstrijski štajerski ter Hrvaški). Vsebino Pomurskega mesečnika zaokroža napovednik dogodkov, ki vabi bralce na različne kulturne in druge prireditve v Pomurju in v obmejnem slovenskem področju. Medij Pomurski mesečnik tako skrbi za vključenost in enakopravnost vseh bralcev. Pomurski mesečnik odlikuje žanrska in tematska raznolikost, stalne rubrike so naslednje: Aktualno v Pomurju; Politične; EU v Pomurju; Jonapot Kivanok – Dober dan, Mladi Pomurci; Šunen le Romen – Prisluhnite Romom; Zamejski tris, Tu smo zaradi drugih, Kultura v Pomurju; Zdravje duha in telesa; ZA Okolje; Pomurski šport, Dogajalo se bo....
po arhivu novic
po arhivu videa